วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนิธิกร บุญญามณี บุตรชาย ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดนาทวี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายนิธิกร บุญญามณี บุตรชาย ร่วมถวายเทียนพรรษา และถวายชุดอัฐบริขาลแก่ พระครูสุวัฒนาภรณ์ หรืออาจารย์ภัตร อริโย รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา/เจ้าอาวาสวัดนาทวี เนื่องในวันเข้าพรรษา และต่อเนื่องวันอาสาฬหบูชา ในรูปแบบ New Normal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ วัดนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีในพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว รวมถึง ยังเป็นแสงสว่างนำทางแห่งชีวิต และยังเป็นการถวายกุศลทานแก่พระสงฆ์ ที่จะได้ใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน