วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผลัดเวรเฝ้า ฯ ที่ 2 เป็นผู้แทน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ 1 ตุลาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ผลัดเวรเฝ้า ฯ ที่ 2 เป็นผู้แทน นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าพระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร