วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายบุญช่วย ทองรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองคอหงส์มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายบุญช่วย ทองรักษา เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองคอหงส์มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ที่อยู่อาศัย จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนางเยื้อง มีชู และ ครอบครัวนางสาววรกาญจน์ วัฒนชัย ณ สำนักงานเทศบาลเมืองคอหงส์