วันจันทร์, 15 สิงหาคม 2565

นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และคณะผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ(หลังใหม่)

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ และคณะผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ ร่วมกิจกรรมกินน้ำชายามเช้า-กินข้าวยำสัญจร ณ ศาลาประชาคมอำเภอจะนะ(หลังใหม่) โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะ เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ