วันอาทิตย์, 9 พฤษภาคม 2564

นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะร่วมเป็นเจ้าภาพในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนชุมชนวัดควนมีด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยกิจกรรมที่ทำเป็นการพัฒนาทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดใบไม้ ถางหญ้า ฉีดน้ำทำความสะอาดคูและป้าย โรงไฟฟ้าจะนะได้ให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิงในการฉีดน้ำ และบริการน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย