วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดตรัง

วันที่ 10 กันยายน 2563 นายบุญเสริม แจ้งอรุณ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะสื่อมวลชนจากจังหวัดตรัง โดยมีนายจิตวัต วงศ์วาสนา หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้บรรยายกระบวนการผลิตและวัตถุประสงค์ ความเป็นมา รวมไปถึงของสำคัญของโรงไฟฟ้าจะนะ ที่มีต่อภาคใต้