วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่าย

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมงบประมาณรายจ่าย สำนักการช่าง ณ ห้องประชุม มิ่งเมือง ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา.