วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุรกิจ กาญจนะ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักการช่าง และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สายทางเนินพิชัย-คลองหวะ บ้านเนินพิชัย ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา