นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ปีที่ 5

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานประจำปี 2563 ระดับประเทศ (ระดับเพชร) ปีที่ 5 ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 12 สงขลา โดยมีนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นรางวัลจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถานประกอบกิจการที่มีการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระบบและเข้าสู่มาตรฐานสากล และก่อให้เกิดความร่วมมือของพนักงานในการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน ลดการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือโรคเนื่องจากการทำงาน อันเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการและต่อประเทศ