วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 โหลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายประยูร ขาวซัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เป็นตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. จำนวน 50 โหลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ COVID-19 ของโรงพยาบาลสนามสงขลา ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ โดยมีนายแพทย์พงศธร อาสนศักดิ์ หัวหน้าแผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลสงขลา ให้การต้อนรับและเป็นตัวแทนรับมอบ #EGATForALL#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต#กฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย