วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ และผู้ปฏิบัติงานร่วมกิจกรรมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 โดยมีนางสาววิไลลักษณ์ เรืองผล ปลัดอาวุโสอำเภอจะนะ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการในวันนี้ และโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมของกลุ่มม้าเงย-โคกม่วง หมู่ที่ 1 บ้านป่าชิง ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มมีรายได้เสริม และให้กำลังใจกับสมาชิกกลุ่ม ณ ศาลาประชาคมม้าเงย-โคกม่วง