วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำของกลุ่มประมงตำบลจะโหนง

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำของกลุ่มประมงตำบลจะโหนง ณ ท่าเรือบ้านตรับ หมู่ที่ 7 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ล้าน 5 แสนตัว ซึ่งเป็นการปล่อยในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้กับระบบนิเวศคลองนาทับ