วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน COVID19 ในพื้นที่อำเภอจะนะ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน COVID19 ในพื้นที่อำเภอจะนะ โดยมีนายปัญญาวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ปลัดอาวุโส, นายฐากร นาคแก้ว สาธารณสุขอำเภอจะนะ และนายสุทิพย์ แก้วสุข ผู้ช่วยสาธารณสุข เข้าให้การต้อนรับ และรับมอบเครื่องเทอโมสแกน จำนวน 75 เครื่อง /Face shield จำนวน 75 ชิ้น /หน้ากากอนามัยชนิดผ้า จำนวน 150 ชิ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

#กฟผเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต

โรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.สงขลา
โรงไฟฟ้าจะนะ Chana Power Plant