วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำประจำปี 2563

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ พร้อมผู้ปฏิบัติงานโรงไฟฟ้าจะนะ จัดกิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำประจำปี 2563 จำนวน 2,000,000 ตัว และปลูกป่าชายเลน จำนวน 6,000 ต้น ณ บริเวณคลองท่าคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาโดยมีนายปัญญาวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้ และมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยโรงไฟฟ้าจะนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยรักษาระบบนิเวศในคลองนาทับ และจำนวนของสัตว์น้ำในคลองนาทับให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ภาพ/ข่าว :โรงไฟฟ้าจะนะ