วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายประยูร ขาวซัง วิศวกรระดับ 11 โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ณ คลองชลประทาน บ้านท่าคลอง หมู่ที่ 4 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ รวมไปถึงผู้นำชุมชนและประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี