วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

นายปราโมทย์ รัตนพันธ์ ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต7 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ร่วมมอบเงินมัสยิด 5 มัสยิด รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการมัสยิดเป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายปราโมทย์ รัตนพันธ์
ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต7 ร่วมกับนางสาวปาริชาติ ขวัญทองยิ้ม เจ้าหน้าที่กิจกรรมเพื่อสังคมอาวุโส บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ ร่วมมอบเงินมัสยิด 5 มัสยิด รอบโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ โดยมีตัวแทนคณะกรรมการมัสยิดเป็นผู้รับมอบ