วันอังคาร, 5 กรกฎาคม 2565

นายปรีชา แคล้วคลาด และคุณรัชนี บุญสุขสิน บริจาค Mask (หน้ากากอนามัย) ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิพงษาฯ (ชุมชนคลองเตย) จำนวน126ชิ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนและช่วยเหลือในการป้องกันโรค COVID 19

วันนี้ 13 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิพงษา บุญมณี อินทรัศมี(ชุมชนคลองเตย) คุณรัชนี บุญสุขสิน อยู่บ้านเลขที่ 3/20 หมู่ที่1 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้เดินทางมาบริจาค Mask (หน้ากากอนามัย) ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิพงษาฯ (ชุมชนคลองเตย) จำนวน126ชิ้น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนและช่วยเหลือในการป้องกันโรค COVID 19 ที่เกิดขึ้น โดยมีหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขโพธิพงษาฯเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ ที่ศูนย์บริการหาดใหญ่ชีวาสุข นายปรีชา แคล้วคลาด ได้เดินทางมามอบ Mask (หน้ากากอนามัย) จำนวน 250 ชิ้น ให้กับทางศูนย์ฯเช่นเดียวกัน โดยมีหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข หาดใหญ่ชีวาสุข เป็นผู้รับมอบ และจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามจุดประสงค์ของผู้บริจาคต่อไป
…เทศบาลนครหาดใหญ่ จึงขอขอบพระคุณผู้บริจาคทั้ง 2 ท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย พร้อมทั้งจะนำสิ่งของที่ได้รับบริจาคไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่ได้รับบริจาคต่อไป

ภาพ/ข่าว :เทศบาลนครหาดใหญj