วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายปเวษ เศียรอุ่น ผอก.สกศ.ทหญ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดสงขลา

นายปเวษ เศียรอุ่น ผอก.สกศ.ทหญ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดสงขลา

วันที่ 21 ก.พ. 63 นายปเวษ เศียรอุ่น ผอก.สกศ.ทหญ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ของจังหวัดสงขลา ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (สสปน.) ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความเป็นไมซ์ซิตี้ ของจังหวัดสงขลา เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดสงขลาในการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน LE’TAPE THAILAND BY LE TOUR DE FRANCE 2020 และเจ้าภาพการจัดงาน Spartan RACE 2020 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050