วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีมอบถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2563

วันนี้ 21 กรกฎาคม 2563 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมกับกองบิน 56 และศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ โดยนายปเวษ เศียรอุ่น ผู้อำนวยการส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีมอบถังบรรจุน้ำพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ ตามโครงการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนกอบกุลวิทยาคม ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050