วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.)

วันนี้ 8 ตุลาคม 2563 นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ร่วมแสดงความยินดีงานครบรอบการดำเนินงาน 32 ปี ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050