วันพฤหัสบดี, 7 กรกฎาคม 2565

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 600 ขวด แก่โรงทานช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ.(ปร.) ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ร่วม มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ AOT จำนวน 600 ขวด แก่โรงทานช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ณ โรงทาน พระธรรมวงศาจารย์ ปันสุข เปลื้องทุกข์ชาวประชา วัดโคกสมานคุณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050