วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ฯเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (เวลา 09.00 น.) นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) รหญ. (ปร.) ผู้แทน ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์ฯ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่