วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) พร้อมด้วยคณะ ให้การต้อนรับคณะธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด ท่องเที่ยวภาคใต้ ช่วงวันหยุด4 วัน

วันที่ 10 ธันวาคม 2563  ณ.ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา พร้อมด้วย นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา,นายรัชต ​ สำราญชลารักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา และสุรพล สัมฤทธิ์ นายกสมาคมชาวเหนือ-อีสานจังหวัดสงขลา.ให้การต้อนรับคณะธนาคารกรุงไทย สาขาร้อยเอ็ด ท่องเที่ยวภาคใต้ ช่วงวันหยุด4 วัน

โดยคณะทัวร์ ดังกล่าวมีกำหนดการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสงขลา อาทิเช่น ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา เขาตังกวน   แหลมสมิหลาฯลฯ

โดยคณะทัวร์ ดังกล่าวมีกำหนดการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสงขลา อาทิเช่น ย่านเมืองเก่าจังหวัดสงขลา เขาตังกวน   แหลมสิมหลาฯลฯ