วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา

วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา) (รหญ.ปร.) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา (รพ.สต. ทุ่งตำเสา) ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050