วันพฤหัสบดี, 9 ธันวาคม 2564

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษ) รหญ.(ปร.)ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ. )ได้สนับสนุนน้ำดื่ม AOT จำนวน 50 โหล ให้แก่กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล เพื่อใช้ในภารกิจครัวสนาม ณ โรงพยาบาลสนามจิตเวชราชนครินทร์สงขลา

นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่. (ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษ) รหญ.(ปร.)ผู้แทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ. )ได้สนับสนุนน้ำดื่ม AOT จำนวน 50 โหล ให้แก่กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล เพื่อใช้ในภารกิจครัวสนาม ณ โรงพยาบาลสนามจิตเวชราชนครินทร์สงขลา

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รับการสนับสนุนจากกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (จิตอาสาพัฒนา ช่วยประชาชน) โดย พลตรี สิรภพ ศุภวานิช ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 (ผบ.พล.พัฒนา 4) ให้การสนับสนุน การเข้าดำเนินการทำความสะอาดพร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยชุด PPE. กองพลพัฒนาที่ 4 ฉีดพ่นไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 0.5% ฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ พื้นที่อาคารส่วนงานบำรุงรักษา พื้นที่อาคารส่วนงานดับเพลิงและกู้ภัย ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 และเพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94