วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมรณรงค์สวมหมวกกันน็อก

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 นายพยงค์ อรัญดร นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยบุคลากรเทศบาลเมืองคอหงส์ร่วมรณรงค์สวมหมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง ตามนโยบายจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสงขลา