วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ประเมินผลการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นำเจ้าหน้าที่และทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ พร้อมประเมินผลการจัดการบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2563 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งในวันนี้ลงติดตามในพื้นที่ของศูนย์สุขภาพชุมชนสมิหลา