วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายภูริน ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นำพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น (ค่ายเด็กรักษ์คลอง)

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมเก้าเส้งร็อคฮิลล์รีสอร์ท นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานปิดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ่น (ค่ายเด็กรักษ์คลอง) พร้อมได้รับฟังสรุปผลการลงพื้นที่สำรวจคลองสำโรงและได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายภูริน ทิพย์มณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา นายเกรียงไกร คมขำ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครสงขลา สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวณัฐวุฒิ ธนะเบญจผล / ปวเรศ สีสด // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality