วันเสาร์, 13 สิงหาคม 2565

นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 นายมนตรี มงคลดาว รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานจากฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานภูมิภาค นายจิตเมต โกมลวนิช ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีทอดกฐิน ณ วัดปรางแก้ว หมู่ 8 ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบริเวณวัดปรางแก้ว


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050