วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายยุทธชัย เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นประธาน การประชุมฯคณะกรรมการกำกับดูแล การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เทศบาลนครหาดใหญ่ โดย นายยุทธชัย เพชรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง เป็นประธาน การประชุมฯ พร้อมด้วย นายธนเดช อินขวัญ ผู้อำนวยการส่วนช่างสุขาภิบาล ตัวแทนภาคราชการจาก เทศบาลเมืองคลองแห สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสงขลา และองค์การจัดการน้ำเสีย (อจน.) เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแล การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ชั้น 2 เทศบาลนครหาดใหญ่

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่