วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565

นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงวังมณีนพเก้า การประกวดหนูน้อยนางนพมาศ และกระทง ประจำปี 2563

 วันที่ 31 ต.ค.63 นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ประธานเปิดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงวังมณีนพเก้า การประกวดหนูน้อยนางนพมาศ และกระทง ประจำปี 2563 โดยมีนายธนวัฒน์ พรหมจินดา ประธานเครือข่ายสถาบันเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ณ วังมณีนพเก้า อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

          ประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง โดยจะมีการนำดอกไม้ ธูป เทียนหรือสิ่งของใส่ลงในสิ่งประดิษฐ์รูปต่าง ๆ       ที่ไม่จมน้ำ เช่น กระทง เรือ แพ ดอกบัว ฯลฯ แล้วนำไปลอยตามลำน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ และความเชื่อต่างๆ กัน ถือเป็นประเพณีอันดีงามของไทยที่มีการสืบทอดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพชน จนถึงปัจจุบัน ในปีนี้ วันลอยกระทง ตรงกับ วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

            สำหรับงานสืบสานประเพณีลอยกระทง วังมณีนพเก้า อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา วันนี้     มีวัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน ให้เห็นคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมไทย        ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ช่วยกันรักษาทำนุบำรุง ศาสนา และสืบทอดประเพณีอันดีงาม      ของไทย ที่มีมาแต่โบราณ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมการแสดงบนเวที จากนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ กิจกรรมแสดงผลงานนิทรรศการทางวิชาการ กิจกรรมการแข่งขันประกวดกระทง        การประกวดหนูน้อยนพมาศ  และกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ

ฟารีด้า รอดกุบ /ข่าว

อรรคพงษ์ – จิรพัฒน์ /ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

31 ต.ค.63