วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า/ออก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 18.30 น. นายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับมาตรการการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้า/ออก ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ตามมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี นายปเวษ เศียรอุ่น รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษา (รหญ.ปร) นาวาอากาศเอกธาตรี ทองประดับ รองผู้บังคับการกองบิน 56 สาธารณสุขอำเภอคลองหอยโข่ง ด่านควบคุมโรคติดต่อท่าอากาศยานหาดใหญ่ ปลัดอาวุโสอำเภอคลองหอยโขง ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและหัวหน้าพนักงานเวรอำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050