วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่งในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่เหล่าข้าราชการ ภาครัฐและเอกชน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่