วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม การเดินรณรงค์ฯ โดยในวันนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ครูและนักเรียน ร.ร.เทศบาล 6

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ดร.กิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม การเดินรณรงค์ฯ โดยในวันนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลฯ ครูและนักเรียน ร.ร.เทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เจ้าหน้าที่จากสำนัก/กอง ออกเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส” โดยเริ่มต้นจากบริเวณ โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) เลี้ยวขวาถนนพลพิชัย – ถนนศรีภูวนารถ – ถนนราษฎร์อุทิศ – ถนนพลพิชัย และสิ้นสุดที่โรงเรียนเทศบาล 6 (อนุบาลในฝัน) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ เพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานครหาดใหญ่


ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์เทศบาลนครหาดใหญ่