วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนในนามของเทศบาลนครหาดใหญ่ ถวายพานพุ่มดอกไม้เครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันนี้ 6 เมษายน 2564 นายกิตติ เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมายให้นายวินัย ปิ่นทอง รองปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนในนามของเทศบาลนครหาดใหญ่ ถวายพานพุ่มดอกไม้เครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่มดอกไม้เครื่องราขสักการะ และกล่าวสดุดี ในการนี้มีส่วนราชการภายในจังหวัดสงขลาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา เข้าร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้เครื่องราชสักการะ จำนวน 112 หน่วยงาน และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ จำนวน 15 หน่วยงาน

“วันจักรี” ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี โดยถือเป็นวันสำคัญที่ประชาชนได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เสด็จขึ้นครองราชย์ เป็นปฐมกษัตริย์แห่ง “ราชวงศ์จักรี”
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 และเป็นวันที่ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่สำคัญ คือ ทรงย้ายเมืองหลวงราชธานี จากฝั่งธนบุรี มายังฝั่งพระนคร และการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย และอยุธยา นอกจากนี้ยังทรงตรากฎหมาย “ตราสามดวง” เพื่อใช้เป็นหลักบริหารบ้านเมื