นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการ ร้านอาหาร รถเร่ แผงลอยในพื้นที่ถนนชลาทัศน์

เย็นวันนี้ (9 ธันวาคม 2564) นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพบปะผู้ประกอบการ ร้านอาหาร รถเร่ แผงลอยในพื้นที่ถนนชลาทัศน์ พร้อมรณรงค์มาตรการ Songkhla Covid Free Setting และแจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสมุนไพรฟ้าทะลายโจรให้กับผู้ประกอบการตลอดถนนชลาทัศน์ โดยพื้นที่ดังกล่าว ได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดโควิด “COVID FREE ZONE” ซึ่งต้องดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการและผู้รับบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมั่นใจ มีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19


เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
ณัฐวุฒิ ธนะเบญจผล / ปวเรศ สีสด // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th
และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality