วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล ธรรมปาโล และนางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยนายอำพล ธรรมปาโล และนางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเทศบาลนครสงขลา เพื่อให้การดำเนินงานภายในศูนย์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ที่สำคัญเพื่อให้การจัดการดูแล ควบคุม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลาให้สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality

เมขลา นกเซ่ง // ข่าวณัฐวุฒิ ธนะเบญจผล / ปวเรศ สีสด // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ