วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใจ มุทิตา” ประจำปี 2564

วันนี้ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย) นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานในพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใจ มุทิตา” ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและคุณงามความดีของข้าราชการครูผู้เกษียณที่ได้อุทิศตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ความรู้ความสามารถอันเกิดประโยชน์ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าวนิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality