วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของบริจาคจากครอบเพชรรัตน์ บริจาคหน้ากากอนามัย แลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบให้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา

เช้าวันนี้ (28 กันยายน 2564) ที่ศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วย นางสาวสุภารัตน์ บุญสม รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของบริจาคจากครอบเพชรรัตน์ บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 15,350 ชิ้น และครอบครัวกบิลพัตร บริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 3 ลัง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมอบให้กับกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา

ทั้งนี้ เทศบาลนครสงขลา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคสิ่งของความจำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภคต่างๆ ให้กับศูนย์ประสานงานควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครสงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หากจะติดต่อบริจาคสิ่งของ สามารถแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-26462860 หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสงขลา ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคช่วยเหลือโควิด-19 เทศบาลนครสงขลา” เลขที่ 901-3-74153-3

เยาวเรศ มณีพันธุ์ // ข่าว
นิธินันท์ บริสุทธิ์ // ภาพ
งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality