วันจันทร์, 6 ธันวาคม 2564

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2564

บ่ายวันนี้ (15 ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุมสารภี 2 สำนักงานเทศบาลนครสงขลา นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ประจำปี 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมฯ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงมรสุม และให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันท่วงที และเพื่อให้การจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

เมขลา นกเซ่ง // ข่าวณัฐวุฒิ ธนะเบญจผล / ปวเรศ สีสด // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality