วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บิหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยพบปัญหามีปริมาณน้ำที่รอการระบายตามจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ต่ำและบริเวณริมคลองสำโรง

เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายศรัญ บิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บิหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่ตรวจระดับน้ำในเขตเทศบาลนครสงขลา เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง โดยพบปัญหามีปริมาณน้ำที่รอการระบายตามจุดเสี่ยงที่เป็นพื้นที่ต่ำและบริเวณริมคลองสำโรง ส่งผลให้มีน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชน จึงประสานเจ้าหน้าที่เร่งเดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้สามารถระบายออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากสถานีสูบน้ำหลักของเทศบาลนครสงขลาโดยนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เทศบาลนครสงขลา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและช่วงมรสุม ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้สามารถเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

เมขลา นกเซ่ง // ข่าวณัฐวุฒิ ธนะเบญจผล / ปวเรศ สีสด // ภาพงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.songkhlacity.go.th และ https://www.facebook.com/SongkhlaMunicipality