วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ มอบของบริจาคช่วยผู้ป่วยโรคโควิด – 19

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น . ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวทอง ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ มอบของบริจาคช่วยผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด – 19 (ข้าวสาร 2 กระสอบ กระสอบ 50 กิโล น้ำดื่มจำนวน 50 แพค) โดยมีนายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบและนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ในเขตพื้นที่ควนลังต่อไป