นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฎิบัติการลูกค้า เขตใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร สนับสนุนน้ำดื่ม ให้กับ อบจ.สงขลา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันนี้ (5 กรกฎาคม 2564) นายศุภกิจ ยอดแก้ว ผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฎิบัติการลูกค้า เขตใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 6,000 ขวด ให้กับ อบจ.สงขลา เพื่อนำไปมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19