วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565

นายสมชายโภคารัตนกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลร่วมต้อนรับ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา ลงตรวจศูนย์การเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลัง

วันนี้ (วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564) เวลา 11.00 น.นายสมชายโภคารัตนกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลัง นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ นางสาวเรวดี เชาวนาสัย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลัง นายรฐนนท์ นนทะสร , นายสมเกียรติ บัวเหลือง กรรมการประจำเทศบาลเมืองควนลัง ว่าที่ร้อยตรีวิศนุ แก้วคีรี อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลัง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายและพนักงานเทศบาลร่วมต้อนรับ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการ จังหวัดสงขลา ลงตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลัง และลงเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง หน่วยที่ 3,4,5 เขตเลือกตั้งที่ 3 บริเวณสนามกีฬาเนินขุมทอง