วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

นายสมนึก ชิตเชี่ยว ผชก.8 ทหญ. ผู้แทน ทหญ. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 62 นายสมนึก ชิตเชี่ยว ผชก.8 ทหญ. ผู้แทน ทหญ. ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดและถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทหญ. เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวขิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
โทร. 0 7422 7190 – 94
โทรสาร. 0 7422 7050