วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563) เวลา 10.00 น.นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน ตัวแทนแกนนำสาธารณสุขเทศบาลเมืองควนลัง ทั้ง 41ชุมชน ชุมชนละ 2 คน ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ อาคารกีฬาเอนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง ซึ่งหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับความช่วยเหลือ