วันเสาร์, 21 พฤษภาคม 2565

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่

วันนี้ ( 19 มกราคม 2565) เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง ได้มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ จำนวน 8,100 บาท ซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมจากบุคลากรภายในสำนักงานเทศบาลเมืองควนลัง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ และความเป็นคิริมงคลในการดำเนินชีวิตแก่คณะครูและนักเรียน เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565