วันอาทิตย์, 3 กรกฎาคม 2565

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด – 19

วันนี้ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น . ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ให้คำปรึกษา และรับบริจาคสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคโควิด – 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทุกวันไม่เว้นวันหยุด เวลา 08.30 -16.30 น. Call Center (โทร) 074-250656