วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง

วันนี้ 7 เม.ย.65 เวลา 13.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง ครั้งที่ 7/2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง