วันอังคาร, 17 พฤษภาคม 2565

นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ณ บริเวณสี่แยกควนลัง

วันนี้ (11 เมษายน 2565) เวลา 10.00 น. นายสมบูรณ์ ปัญญาธนกร นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ณ บริเวณสี่แยกควนลัง (หน้าบริษัท จ.วินิต จำกัด) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียทางถนนทุกรูปแบบ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้สัญจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางสุขใจและปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงานกู้ชีพเทศบาลเมืองควนลัง เข้าร่วมโครงการ